gamybos inžinierius

gamybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris specializuojasi gamybos technologijų srityje. Jis numato, organizuoja ir kontroliuoja gamybos veiklą taip, kad veiksmingai būtų naudojama įranga, medžiagos, tinkamai parenkami darbuotojai. Įvertina įrenginių išgales ir jų našumą, teikia rekomendacijas dėl įrenginių techninės priežiūros ir įrangos pakeitimo. atitikmenys: angl. production engineer pranc. ingénieur de fabrication, m; ingénieur de production, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • elektros gamybos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris nagrinėja, sukuria ir sudaro elektros gamybos įrenginių ir elektrinių brėžinius, teikia išvadas, parengia jų statybos projektus, prižiūri statybos darbus, elektros gamybos įrenginių… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • kompiuterizuotos gamybos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris yra atsakingas už įmonės arba gamyklos kompiuterinės įrangos naudojimą gamybos įrenginiams ir technologiniams procesams valdyti ir testuoti, gamybos duomenims surinkti, apdoroti ir… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • elektros gamybos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Elektros inžinierius, kuris tiria, planuoja, projektuoja ir pataria elektrinių statybos arba elektros generavimo agregatų įrengimo, elektros tiekimo sistemų klausimais. Prižiūri jų statybą arba įrengimą,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • gamybos metodų inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris yra atsakingas už gamybos parengimą. Jis numato gamybai reikalingus įrankius ir įrenginius, medžiagų sąnaudas, darbininkų skaičių, atliekamų operacijų seką, gamybos pajėgumus ir kitus… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • gamybos plėtros inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, atsakingas už gamybos plėtros politikos parengimą ir įgyvendinimą. Jis rūpinasi naujų produktų arba gaminių sukūrimu, jų paklausos tyrimu ir gerų sąlygų jų pripažinimui rinkoje sukūrimu.… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • gamybos metodų inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris analizuoja pramonės, verslo, administravimo ir kitokius projektus ir efektyviausiu būdu organizuoja veiksmų seką. Jis išnagrinėja užduočių aprašus, brėžinius, planus ir kitus projekto… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • gamybos organizavimo inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris atlieka tyrimus ir pataria gamybos būdų organizavimo, prekybos ir administravimo klausimais. Jis parengia ir organizuoja darbo laiko apskaitos tyrimus, prižiūri jų rezultatų panaudojimą,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • gamybos automatizavimo inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Įmonės arba gamyklos inžinierius, atsakingas už techninių ir organizacinių priemonių, ekonominių matematinių metodų ir valdymo sistemų panaudojimą iš dalies ar visiškai žmogaus darbui pakeisti. atitikmenys …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • gamybos padalinio inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris vadovauja tam tikro įmonės arba gamyklos padalinio veiklai. Jis turi užtikrinti efektyvų medžiagų ir įrenginių naudojimą, išlaikyti optimalų medžiagų ar pusgaminių atsargų kiekį ir… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • gamybos priemonių inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria naudojamų įrankių, įrenginių ir įrangos veikimą, teikia rekomendacijas dėl jų efektyvumo pagerinimo. atitikmenys: angl. manufacturing engineer pranc. ingénieur des techniques de… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.